Banner

Algemene voorwaarden - GoWebhosting

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT van toepassing, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Een exemplaar zenden wij u desgewenst toe. U kunt ook een digitale versie downloaden.